Diensten

Ruim 30 jaar ervaring met zowel tolken als vertalen

(Beëdigd) vertalen
 • juridisch algemeen (rechtshulpverzoeken, statuten, jaarcijfers, vonnissen, enz.)
 • commercieel
 • landbouw en bloementeelt
 • particulieren (geboorte- en huwelijksaktes, huwelijkse voorwaarden, enz.)
Brede ervaring met:
 • consecutief en simultaan tolken
 • persoonlijk tolken
 • taptolken
 • telefonisch tolken
 • begeleiden van (handels)delegaties
 • Europese ondernemingsraden in binnen- en buitenland
 • deelname aan rogatoire commissies naar diverse landen